• Tanımlar
  • Genel Esaslar,
  • Kullanıcı Davranışları Hakkında Genel Esaslar
  • Kullanıcı Hesapları, Kullanıcı Adları, Avatarlar
  • Konu İçeriği ve Başlıkları Hakkında Genel Esaslar

TANIMLAR

MADDE 1- Bu Sözleşmenin uygulanmasında;

a) Forum: forum.internettekalite.com‘u,

b) Kullanıcı: Foruma katılan ve Üye Listesi altında listelenen her bir kişiyi,

c) Kurucu Üye: İnternette Kalite Hareketi projesini ve Forumu hayata geçiren her bir Kullanıcıyı,

d) Yönetici: Kurucu Üyeler tarafından seçilen, Forumun sağladığı yönetici yetkilerine sahip her bir Kullanıcıyı,

e) Moderatör: Yöneticiler tarafından belirlenen ve çeşitli moderasyon yetkileri verilen her bir Kullanıcıyı,

f) Lider Üye: Yöneticiler tarafından belirlenen ve Moderatörlerin yetkilerinden daha kısıtlı çeşitli yetkiler verilen her bir Kullanıcıyı,

g) Gönderi: Kullanıcının Forum dahilinde gönderdiği yazılar, bağlantılar, dosyalar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özel olarak veya açıktan gönderdiği içeriklerin tümü ve her birini,

h) Profil İçeriği: Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adının, doldurduğu metin alanlarının, avatar, kullanıcı kartı arka planı ve profil arka plan görselinin tümü ve her birini,

i) İşlem: Kullanıcının; Yöneticiler, Moderatörler ve/veya Lider Üyeler tarafından uyarılması, Kurallara aykırı ve Forum düzenini bozan Gönderilerinin düzenlenmesi, taşınması, kapatılması ve/veya silinmesi, bir veya birden fazla rozetinin iptal edilmesi, “Sustur” özelliği dahilinde Kullanıcının Gönderi oluşturmasının ve/veya konu başlatmasının engellenmesi, “Hesabı Pasifleştir” özelliği dahilinde e-postasının tekrar doğrulamasının istenmesi, Güven Seviyesinin değiştirilmesi ve/veya kilitlenmesi, Kullanıcının sağladığı içerikleri saklı tutmak kaydıyla “Kullanıcıyı Anonimleştir” özelliği dahilinde Kullanıcı hesabının anonimleştirilerek Forumdan uzaklaştırılması/kullanımına son verilmesi, “Askıya Al” özelliği dahilinde hesabının askıya alınarak Foruma giriş yapmasının engellenmesi, “Kullanıcıyı Sil” özelliği dahilinde uyarılmaksızın Forumdaki üyeliğinin sonlandırılması işlemlerinin tümünü, birini veya her birini,

j) İKH Platformları: İnternette Kalite Hareketi’nin yönetiminden sorumlu olduğu siteleri, toplulukları, iletişim kanallarını,

k) Kurallar: Forum Kurallarını,

ifade eder.

KURALLAR

Genel Esaslar

MADDE 2 - (1) Kullanıcının Foruma herhangi bir yol ile katılması ve Forumda bulunmaya devam etmesi Kuralları okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı bunun bilincinde ve sorumluluğundadır. Kullanıcının, Kuralları okumamış olmasından dolayı doğacak maddi veya manevi her türlü sonuç Kullanıcının sorumluluğundadır.

(2) Forumda bulunmaya devam eden her bir Kullanıcı, Duyurular alt kategorisini düzenli olarak okumakla ve Forumda yapılan değişiklikleri düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür ve bu nedenle, hiçbir Kullanıcı yapılan değişiklik veya değişikliklerden haberdar olmadığını iddia edemez. Kullanıcının, Forumda bulunmaya devam etmesi yapılan değişiklik veya değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

MADDE 3 - (1) Kullanıcı, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

MADDE 4 - (1) Yöneticiler veya Moderatörler tarafından oluşturulan Gönderiler, Yöneticiler tarafından özel olarak ve açıkça aksi belirtilmediği sürece İnternette Kalite Hareketi’nin genel görüşünü yansıtmaz. Duyurular alt kategorisi dahilinde Yöneticiler tarafından oluşturulan Gönderiler ve İnternette Kalite Hareketi hesabından oluşturulan Gönderiler her halükarda İnternette Kalite Hareketi’nin genel görüşünü yansıtır.

MADDE 5 - (1) Forumun dili Türkçedir. Yöneticiler veya Moderatörler tarafından ve/veya kategori başlığında özel olarak belirtilmedikçe Kullanıcı, Türkçe dışında bir dilde konuşamaz. Sadece doğrudan veya hemen ardından Türkçe doğru bir çeviri sağlanıyorsa diğer dillerden kısa ve bilinen alıntılara izin verilir. Türkçe harici yalnızca İngilizce kaynaklardan, Türkçe kısa açıklaması yapılmak şartıyla İngilizce haber ve makale paylaşımı yapılabilir. Bu kural dahilinde oluşturulan Gönderiler de her halükarda denetime tabidir ve Kurallara aykırı olamaz. Yöneticiler ve/veya Moderatörler, gerekli görmeleri hâlinde bazı bölümleri bu şarttan muaf tutabilir.

Kullanıcı Davranışları Hakkında Genel Esaslar

MADDE 6 - (1) Yöneticiler, Moderatörler ve Lider Üyeler harici hiçbir Kullanıcı, bir Yöneticinin, Moderatörün veya Lider Üyenin sergilemesi beklenecek davranış veya davranışları sergileyemez, kendisini bir Yöneticinin, Moderatörün veya Lider Üyenin yerinde konumlandıramaz. Hiçbir Moderatör, bir Yöneticinin ve hiçbir Lider Üye bir Yönetici ve Moderatörün sergilemesi beklenecek davranış veya davranışları sergileyemez, kendisini bu kişilerin yerinde konumlandıramaz.

(2) Kullanıcı, kendisi dışında bir kişinin kimliğine bürünemez; rol yapamaz. Kullanıcı adı olarak başta gerçek siyasi ve dinî şahsiyetler, kurum veya kuruluş görevlileri olmak üzere kendisi dışında bir kişinin ismini yazması durumunda, şikayet üzerine veya resen, Yöneticiler ve/veya Moderatörlerin değerlendirmesi ile kullanıcının adı gerekli görülürse değiştirilebilir. Kullanıcı, bunların haricinde bir takma isim veya kendi ismini yazabilir. Spor veya eğlence sektöründe faaliyet göstermekte olan veya göstermiş kişi veya kişilerin veyahut ismi kamuya mal olmuş bilim insanlarının ve sanatçıların isimleri Yöneticiler ve/veya Moderatörlerin inisiyatifi dahilinde değerlendirilir ve Yöneticiler ve/veya Moderatörler uygun gördükleri isim veya isimlerin kullanımına izin verebilir.

(3) Kullanıcı, resmî olarak yetkisi ve/veya izni olmadıkça hiçbir kurumun, kuruluşun ve/veya kendisi dışında hiçbir kişi veya kişilerin temsilcisi gibi davranamaz; temsilcisi olduğu izlenimini verecek kullanıcı adı ve/veya avatar taşıyamaz.

MADDE 7 - (1) Kullanıcı, Forumda bulunan diğer Kullanıcı veya Kullanıcıları açıktan ve/veya özel mesaj yoluyla rahatsız edemez, Kurallara aykırı konu başlıkları, Gönderiler ve Profil İçeriği oluşturamaz.

(2) Kullanıcı, oluşturacağı Gönderilerde ve Profil İçeriğinde karşılıklı saygı ve hoşgörü ilkesini dikkate almakla yükümlüdür; aşağılayıcı dile sahip, fanatiklik düzeyinde ve/veya Kullanıcılar arasında kızgınlığa yol açan münakaşalara sebep olacak konu başlıkları, Gönderiler ve Profil İçeriği oluşturamaz.

(3) Kullanıcı, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarını dikkate almakla yükümlüdür.

(4) Kullanıcı, açacağı konuyu işbu konuyla bağdaşan kategoriye açmakla ve oluşturacağı Gönderiyi, işbu Gönderinin konusuyla bağdaşan konuya göndermekle yükümlüdür.

(5) Kullanıcı, kendi hesabına dair oturum açma bilgilerini korumakla yükümlüdür.

(6) Kullanıcı hesabı ile yapılan her türlü etkinlikten, foruma kaydolmak yoluyla ilgili hesabı açan özel veya tüzel kişi sorumludur.

MADDE 8 - (1) Kullanıcı, herhangi bir siyasî ve/veya dini görüşün, akımın ve markanın propagandasını ve/veya fanatikliğini yapamaz; bilgi paylaşmak, bilgi almak ve karşılıklı hoşgörü ilkesi çerçevesinde sohbet edebilir.

MADDE 9 - (1) Yöneticiler ve Moderatörler gerekli görmeleri hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla Kullanıcıyı uyarabilir ve/veya yönlendirebilir. Kullanıcı, uyarıyı ve yönlendirmeyi dikkate almakla ve uyarının ve/veya yönlendirmenin gerektirdiği şekilde davranmakla yükümlüdür. Uyarıyı ve yönlendirmeyi dikkate almayan ve/veya uyarının ve/veya yönlendirmenin gerektirdiği şekilde davranmayan Kullanıcıya, Yöneticiler ve/veya Moderatörler tarafından İşlem uygulanabilir.

Kullanıcı Hesapları, Profil İçerikleri ve Gönderiler

MADDE 10 - (1) Kullanıcı, Yöneticiler özel olarak izin vermedikçe, Forumda birden fazla kullanıcı hesabı ile bulunamaz. Forumda birden fazla kullanıcı hesabı ile bulunduğu tespit edilen Kullanıcının her bir hesabı için İşlem uygulanır.

(2) Troll, sahte hesap, otomatik reklam faaliyetleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli zararlı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yeni açılmış kullanıcı hesapları Yöneticiler ve Moderatörler tarafından sıkı denetime tabi tutulabilir ve kuvvetli şüphe hâlinde bunların tümü ve/veya her biri için İşlem uygulanabilir.

(3) İKH Platformlarının herhangi birinde uzaklaştırma cezası alan kişilere diğer İKH Platformlarında da eşdeğeri veya benzeri ceza verilebilir.

MADDE 11 - (1) Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adında yazımı zor özel karakterler ve emojiler bulunamaz. Her halükarda Türk alfabesinde bulunan harfler ve Türkçede kullanılan karakterler önceliklidir. Gerekli görülmesi hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adı, Forumun sağladığı “Kullanıcı Adı Değiştir” özelliğiyle Yöneticiler veya Moderatörler tarafından değiştirilebilir.

MADDE 12 - (1) Konu başlıkları, Gönderiler ve Profil İçeriği etiğe, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Kurallara uygun olmak zorundadır. Etiğe ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve/veya Kurallara aykırılık durumunda, ortaya çıkan aykırılıktan dolayı yalnızca aykırılığa sebep olan Kullanıcı sorumludur.

(2) Konu başlığı, Gönderi ve Profil İçeriği; ilgili konu başlığını, Gönderiyi ve Profil İçeriğini oluşturan Kullanıcının görüşlerini yansıtmakta olup ilgili konu başlığı, Gönderi ve Profil İçeriği ile ilgili sorumluluk işbu Kullanıcıya aittir. Her bir Kullanıcı kendi oluşturduğu Gönderiden sorumludur, hiçbir Kullanıcı, Yönetici ve Moderatör başkasının oluşturduğu Gönderinin içeriğinden dolayı sorumlu tutulamaz.

(3) Konu başlıkları, Gönderiler ve Profil İçeriği; argo, küfür ve/veya hakaret ifadeleri içeremez. Argo, küfür ve hakaret ifadelerinin harflerinden bir veya birkaçını çıkarmak; bu ifadelere harf, rakam, özel karakter ve/veya boşluk eklemek veya bu ifadelerin kısaltmalarını kullanmak suretiyle Gönderi oluşturulamaz, bu şekilde Profil İçeriği bulundurulamaz.

(4) Konu başlıkları, Gönderiler ve Profil İçeriği; pornografi, müstehcenlik, vahşet, ceset, ter harici vücut sıvıları/atıkları ve kasıtlı olarak bunları andıran içeriğe sahip olamaz. Bilimsel içerikle sınırlı olmak üzere müstehcen çizimler ve vücut sıvıları/atıkları Metin Editöründeki dişli işaretinden Blur Spoiler ile gizlenerek paylaşılabilir, ancak bu içerikler de her halükarda denetime tabidir. Konu başlığının, Gönderinin ve Profil İçeriğinin işbu içerikleri haiz olması durumunda Yöneticiler ve/veya Moderatörler inisiyatif alarak işbu konu başlığına, Gönderiye ve Profil İçeriğine müdahale edebilir ve/veya işbu konu başlığının, Gönderinin ve/veya Profil İçeriğinin bir bölümünü veya tamamını silebilir, aykırılığa sebep olan konu başlığını, Gönderiyi ve/veya Profil İçeriğini değiştirebilir ve/veya işbu konu başlığını, Gönderiyi ve/veya Profil İçeriğini oluşturan Kullanıcıya İşlem uygulayabilir.

(5) Forumda intihara teşvik, ırkçılık, nefret ve kin söylemi içeren, toplumun bir kesimini aşağılayan, şiddet yanlısı, çocuk istismarını olumlayan, bağımlılık yapıcı maddelere özendiren içerik veya içeriklerden biri veya her birini içeren Gönderiler oluşturulamaz.

(6) Kullanıcının Gönderileri ve Profil İçeriğinde menfaate dayalı reklamlar; ürününün, işletmesinin, sitesinin tanıtım ve pazarlaması, referanslı bağlantı ve/veya kendisine maddi gelir sağlayan indirim kodları yer alamaz. Bu kural izne tabidir, izinler Yöneticiler tarafından uygun görülmesi durumunda verilir.

(7) Açıktan veya özel mesaj yoluyla, çevrim içi oyunlarda adaletsizliğe yol açacak hile (wallhack, aimbot gibi, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her çeşit hack), oyun açığı (her türlü bug, glitch vs.) ve benzerleri paylaşılamaz ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilemez. Oyun açıkları ancak oyun esnasında eğlenceli anlar yaşatması dolayısıyla ekran alıntısı, gif ve video formatlarında paylaşılabilir.

(8) Açıktan veya özel mesaj yoluyla, her ne formda olursa olsun korsan içerik teşviki ve/veya paylaşımı yapılamaz.

(9) Kullanıcı, açıktan veya özel mesaj yoluyla, “spoiler” olarak tabir edilen ve bir filmin, dizinin, animenin, oyunun veya yazılı bir eserin hikayesi hakkında o filmi, anime bölümünü veya dizi bölümünü henüz izlememiş, oyunu henüz oynamamış veya yazılı eseri / yazılı eser bölümünü henüz okumamış olanların keyfini kaçıracak bilgi veya bilgiler içeren her bir Gönderiyi Metin Editöründeki dişli işaretinden Blur Spoiler’a basarak gizlemelidir; “spoiler” içerikli her bir mesajdan önce veya sonra mesajın hangi eser hakkında olduğunu mutlaka belirtmelidir.

Kategoriler, Konular ve Etiketler

MADDE 13 - (1) Kategoriler, isimlerinin çağrıştırdığı içeriği ve/veya kategori başlığı altında yapılan tanımı haizdir. Konular, bağdaşan kategorilerde açılmalıdır. Gönderiler, bağdaşan konulara gönderilmelidir.

(2) Bize Sor kategorisinde soruyu soran Kullanıcı ve her zaman için Yöneticiler ve Moderatörler önceliklidir, gerekli görülmesi hâlinde diğer Kullanıcılar, Yöneticiler veya Moderatörler tarafından susturulabilir ve/veya diğer Kullanıcıların Gönderileri silinebilir.

MADDE 14 - (1) Konu başlıkları, konu içeriğine dair ve açıklayıcı olmalıdır. “Acil Yardım!”, “Lütfen!” ve benzeri ifadelerden ibaret olan ve/veya tamamlanmamış cümle veya cümlelerden meydana gelen konu başlıkları oluşturulamaz.

(2) Konu başlıkları, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına tamamen uygun olmalıdır.

(3) Konu başlıklarında “ve, ile, veya, yahut, veyahut, ki, da, de” sözleriyle “mı, mi, mu, mü” soru eki ve bazı marka, dernek, kurum ve kuruluşların isimlerinin karakteristik yazımları hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. “ya” bağlacı, cümlenin ilk sözcüğü olarak kullanılıyorsa ilk harfi büyük olmalıdır, bunun haricinde kullanılıyorsa ilk harfi küçük olmalıdır. Birden fazla sözcüğün baş harflerinden ve/veya ilk birkaç harfinden oluşturulan TBMM, TCDD, TEMA, AKUT, UNICEF gibi kısaltmalar ve bazı marka, dernek, kurum ve kuruluşların isimlerinin karakteristik yazımları hariç her sözcüğün ilk harfi dışındaki harfleri küçük olmalıdır, birden fazla sözcüğün baş harflerinden ve/veya ilk birkaç harfinden oluşturulan kısaltmaların tüm harfleri büyük olmalıdır. Konu başlıkları, tırnak içinde yapılan alıntılar haricinde “ve, ile, veya, yahut, veyahut, ki, da, de” sözleri ve “mı, mi, mu, mü” soru eki ile başlayamaz. Konu başlıkları, tırnak işareti haricinde bir noktalama işaretiyle başlayamaz.

MADDE 15 - (1) Kullanıcı, yeni bir konu açmadan önce Forumun arama özelliğini kullanarak benzer konuları kontrol etmelidir. Açacağı konuyla büyük benzerlikler taşıyan veya tamamen aynı bir konu bulunuyorsa, Kullanıcı, yeni bir konu açamaz.

(2) Kullanıcı, yeni bir konu açarken konuyla alakalı etiket veya etiketler seçmek zorundadır. Mevcut etiketler arasından uygun bir etiket bulamazsa ileride açılabilecek benzer konuları düşünerek ve etiket kullanılarak bu konuların aranacağını göz önüne alarak konu içeriğine uygun etiket veya etiketler oluşturmalıdır. Kuralların lafzına ve/veya yorumuna uygun olmayan ve/veya konuyla alakasız etiketler ve bu etiketlere sahip konular değiştirilebilir veya silinebilir ve/veya işbu konuyu açan Kullanıcıya İşlem uygulanabilir.

YETKİLER

Yöneticilerin, Moderatörlerin ve Lider Üyelerin Yetkileri

MADDE 16 - (1) Yöneticiler, bu Kuralların her bir maddesi için İşlem uygulama ve/veya kayıt tutma hakkına ve yetkisine sahiptir. Moderatörler ve Lider Üyeler, Yöneticilerin belirlediği kısıtlamalar dahilinde bu Kuralların her bir maddesi için İşlem uygulama, mesaj silme ve/veya kayıt tutma hakkına ve yetkisine sahiptir.

(2) İşlemin türü ve İşlem dahilinde uygulanacak kısıtlamanın ve/veya cezanın süresi Yöneticiler tarafından belirlenir ve Yöneticiler gerekli görmeleri hâlinde bunları değiştirebilir.

(3) Yöneticiler ve/veya Moderatörler, gerekli görmeleri hâlinde herhangi bir Kullanıcı için uygulanan İşlemi geri alabilir veya tamamen kaldırabilir. Yöneticiler, gerekli görmeleri hâlinde herhangi bir kişinin Foruma giriş yasağını kaldırabilir.

MADDE 17 - (1) Foruma gönderilen her bir Gönderi gerekli görülmesi hâlinde uyarılmaksızın Yöneticiler veya Moderatörler tarafından silinebilir.

(2) Forumda oluşturulan her bir Gönderi gerekli görülmesi hâlinde uyarılmaksızın Yöneticiler veya Moderatörler tarafından yönetim ve moderasyon amacıyla kayıt altına alınabilir. Yöneticiler; yönetim, moderasyon, toplumu haberdar etme amaçları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu kayıt veya kayıtları paylaşma ve/veya yayımlama hakkını saklı tutar.

MADDE 18 - (1) Yöneticiler, kategori isimlerini, başlıklarını ve tanımlarını, gerekli görmeleri hâlinde önceden belirtmeksizin herhangi bir anda değiştirebilir. Gönderildiği Kategoriyle bağdaşmayan Gönderi veya Gönderiler; Yöneticiler, Moderatörler veya Lider Üyeler tarafından uyarılmaksızın silinebilir. Yöneticiler, Moderatörler veya Lider Üyeler gerekli görmeleri halinde mesajları farklı bir kategoriye taşıyabilir.

MADDE 19 - (1) Forumda verilen rol veya roller, bu rol veya rolleri haiz Kullanıcının, son Gönderi tarihinden itibaren özel bir mazereti olmaksızın uzun bir süre boyunca hiçbir Gönderi oluşturmaması ve/veya rol isminin çağrıştırdığı gereklilikleri karşılamaması hâlinde Yöneticiler ve/veya Moderatörler tarafından geri alınabilir. İşbu Kullanıcının tekrar katılım sağlaması ve/veya rol isminin çağrıştırdığı gereklilikleri karşılaması hâlinde, önceden haiz olduğu rol veya rollerin geri verilmesi Yöneticilerin takdirindedir. Her halükarda Yöneticiler, Kullanıcıya herhangi bir rol ekleme ve Kullanıcıdan herhangi bir rolü geri alma hakkını saklı tutar.

MADDE 20 - (1) Yöneticiler veya Moderatörler gerekli görmeleri hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla Kullanıcıya açıktan veya özel mesaj yoluyla soru sorabilir, makul bir süre içinde yanıt vermeyen Kullanıcıya, Yöneticiler ve/veya Moderatörler tarafından İşlem uygulanabilir.

MADDE 21 - (1) Kurallarda uygulanabilir bir hüküm yoksa, Yöneticiler ve Moderatörler, kurallarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu geleneklere ve/veya internet geleneklerine göre karar verir.

MADDE 22 - (1) Yöneticiler; işbu Sözleşmenin ve Forum dahilinde yapılan diğer her bir sözleşmenin bir kısmını veya tamamını değiştirme, Tanımları, Kuralları, kategorileri, rolleri, grupları, rozetleri, izinleri ve Yetkileri değiştirme, kaldırma ve/veya bunlara yenisini ekleme, Forumun herhangi bir yerinde veya tamamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.