İnternet kategorisi hakkında

İnternette Kotaya, Kısıtlamaya, Düşük Hıza, Fahiş Fiyatlara Hayır! kampanyamız başta olmak üzere internetle ilgili her konunun konuşulduğu bölüm.