Başkasının fiziksel acısını hissetme olayı/Ayna Nöronları(özet anlatım)

Ayna nöronlar ilk olarak, 1980’lerden başlayarak 1990’lara kadar bunlar üzerine araştırma yapan Giacomo Rizzolatti ve ekibi tarafından bulundu. Bu nörofizyolojistler, Macaca nemestrina türü 3 tane makağın ventral premotor kortekslerine elektrotlar yerleştirerek makakların el ve vücut hareketlerini bir süre takip ettiler. Deney boyunca, maymunların karşıdaki kişinin hareketlerini taklit etmelerini sağladılar. Bu süre zarfında F5 bölgesindeki bazı nöronların, taklit hareketlere karşılık verdiğini fark ettiler. Bu nöronlara da “ayna nöronlar” dendi. Araştırma yapıldıktan sonra Nature’a gönderilmiş olsa da, insanların ilgisini çekmeyeceği düşünülerek makale kabul edilmedi. Devamındaki araştırmalarda, bu tarz bir ayna sisteminin insan beyninin Broca bölgesinde de olduğu anlaşıldı.

Ayna nöronlar ilk keşfedildiğinde, hayvanlarla özellikle de maymunlarla yapılan bir deney söz konusuydu. Bir çalışmayla ayna nöronlar ilk kez makak türdeki bir hayvanda tespit edilmiş ve hareketleri planlama seçme ve yürütmede uzmanlaşan premotor kortekste yerini belirledi.
Maymunlarda keşfedilmesinin ardından insanlarda da ayna nöronların olup olmadığını ortaya koymak ve bu nöronların öğrenme,taklit ve empatiyle ilişkisini göstermek için pek çok çalışma yapıldı.

Kendinizi karşınızdaki insanın yerine koymak;
İnsanlar, sadece birbirinin yüzüne bakarak karşısındaki kişinin mimiklerini tanıyıp duygularını teşhis edebilir.
Kişiyi tanımasak bile, nasıl hissettiğini tahmin edebiliriz ve genellikle bu konuda haklı çıkarız.
Bu yüzden acele eden birini ya da yere düşen birini gördüğünüzde, sanki bunu kendiniz yaşıyor gibi acı duyabilirsiniz. Bu aktarım, tamamen doğuştan getirdiğimiz bir şeydir. Bununla birlikte şu soruyu soruyoruz: Bu durumu hangi beyin mekanizması mümkün kılıyor? er şey ayna nöronlara ve beynin farklı alanlarıyla olan bağlantılarına işaret ediyor.

Ayna nöronlar ayrıca başkalarının eylemlerini nasıl yorumladığımızla da ilgilidir. Bu nöronlar yalnızca biraz önce gördüğümüz bir eylemi içselleştirip tekrar etmemize yardımcı olmakla kalmaz, eylemleri anlamamıza da yardımcı olur.

Bu uzmanlaşmış nöronlar aktive edildiğinde, limbik sistem gibi beyindeki diğer alanlar da aktive edilir. Hatıralarımıza ve öğrendiklerimize ulaşarak ve durumu yorumlayıp anlamlandırmak üzere bütün bu bilgiyi birleştirerek yüz mimiklerini tanıyabiliriz.

İnsanların zihinleri,birbirine ayna tutar-David Hume

6 Beğeni