Amatör Telsiz Çağrı İşaretleri Nasıl Oluşur?

Fonetik Alfabe Amatör Telsiz Operatörlerinin birbirleri ile haberleşirken çağrı işaretleri veya anlaşılmayan kelimeler ile ilgili yaptıkları harf kodlamalarında kullandıkları alfabe standartıdır.

2 tür Fonetik Alfabe vardır. Birincisi tüm dünyada kullanılan Uluslararası Fonetik Alfabe diğeri ise Milli Fonetik Alfabe. Amatör Telsiz Lisansına sahip her amatör bu alfabeleri bilmelidir.Peki neden ? Görüşme esnasında çağrı işaretleri fonetik alfabe sayesinde iletili ve alınır.

Peki Çağrı İşareti Nedir Tam Olarak Nedir?

Çağrı işareti Telsiz İşletme Müdürlüğü (KEGM) Taradından yılda 2 defa yaptığı Amatör Telsizcilik sınavında başarılı olan kimselere kurum tarafından verilen koddur. Tahsis edilen çağrı işareti dünya üzerinde sadece sizde olan birşeydir. Aynı işaretin başkası tarafından kullanılması söz konusu değildir ve yasalara göre suçtur. Bu sebeple dünya üzerinde herhangi başka bir amatör telsiz operatörü ile görüşür iken çağrı işaretinizi karşıya söyler görüşmeye öyle başlarsınız. Çağrı işareti değişimi karşılıklıdır ve zorunludur.

Çağrı İşareti Bölümleri

Çağrı işaretleri 3 bölümden oluşur. Prefix(Bölge kodu) + Bölge Numarası + Suffix(Harf Grubu)

Prefix yani bölge kodu her ülkeye (veya bölgeye) göre ayrı ayrı sınıflandırılmış ön ektir. Bu ön eklere göre karşıdaki istasyonun ülkesi veya bölgesi tahmin edilebilir. Bir ülkenin birden çok ön eki olabilir.(bkz.Örnek 1)

Bölge numarası, ülkemiz amatör telsizcilik faaliyetleri kapsamında 10 bölgeye ayrılmıştır.(0-9) Özel gün veya etkinlik çağrı işaretleri haricinde bölge numaraları 0 ile 9 arasındadır.

Suffix yani harf grubu Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından sınavda başarılı olan adaylara mevcut kullanımda olan çağrı işaretleri de dikkate alınarak rasgele atanan 3 harften oluşan harf grubudur. Her 5 yılda bir harf grubunuzdan bir harf eksiltilerek yeni harf grubu tahsisi yapılır. Yani havada duyduğunuz çağrı işaretinin bölge kodundan sonra gelen harf grubunun çift veya tek harf olması durumunda eksik olduğunu düşünmeyiniz. Bu o çağrı işaretine sahip amatörün tecrübesinin ve ne kadar uzun zamandır amatör olduğunun da bir göstergesidir.

Organizasyonlara verilen YM ön eklerinin bölge numaraları organizasyonların kendi bulundukları bölgeye ve harf gruplarının(suffix) ilk harfleri de kuruluş amaçlarına göre verilir.
Bu harfler
K – Dernekler (YM3KC – YM7KA)
X – Eğitim Kurumları (YM4XA)
E – Afet ve Acil Durumlarda Haberleşme Görevi Alan Kuruluşlar (YM3EC)
S – İzcilik Kulüpleri (YM2SFT)
R – Araştırma Kuruluşları
V – Bunlar Dışında Kalan Organizasyonlar

Özel gün, yarışma, anma ve etkinliklerde kullanılmak üzere Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından TC ile başlayan çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu çağrı işaretlerinde bölge numarası dikakte alınmaz ve harf grubu sınırlaması yoktur.

TC101GP – Gelibolu 101.yıl Özel Etkinlik Çağrı İşareti
TC101GS – Goncasuyu 101.yıl Özel Çağrı İşareti
TC4A – 4. bölge Yarışma Takımı Özel Çağrı İşareti
TC3P – 3.bölge Yarışma Takımı Özel Çağrı İşareti
TC10A – M.Kemal ATATÜRK’ün ölümünün 79.yılı Etkinliği Ödüllü Özel Çağrı İşareti

milli.fonetik_alfabe

Milli fonetik alfabe

uluslararasi_fonetik_alfabe
Ulusal fonetik alfabe

Aynı zamanda kendi blog sayfasından yararlandığım ihsan Keskin’e teşekkür ederim. :heart:

2 Beğeni