Dil Nedir?

Bu konuda dilin ne olduğunu tartışalım.

Dilin çeşitli tanımları bulunuyor. Siz değerli forumdaşlarımızla bu konuyu ele alalım dedim. Dilin tanımını nasıl yaparsınız?

Ben şu şekilde bir alıntıyla başlayayım:

Dil her zaman insan benliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan zekâsının ve insanda sınırsız olan duygu ve düşünce kabiliyetinin sonuçları insanın kendi benliğinin dışına ancak dil ile aktarılabilir. Bu bakımdan dil ile düşünce iç içedir. İnsan dil ile düşünür ve yaşar. Dilin gelişmesi düşünceye, düşüncenin gelişmesi de dile bağlıdır. Çeşitli medeniyetlerin meydana gelmesini sağlayan düşünce, gelişmesini dile borçludur. Dil kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlıktır. Dil seslerden örülmüş bir ağ niteliğindedir. Dil temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir sistemdir.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil

2 Beğeni
1 Beğeni

Canlılar arasında işitsel olarak ses frekansları kullanılmasıyla anlaşmayı sağlayan bir iletişim yöntemidir.

Ses, düşünsel beceri ve hızlı karar vermeyi gerektiren durumlarda, özellikle uyarı sinyali olarak kullanıldığında önemli bir uyarandır. Özellikle saniyeler hatta milisaniyeler düzeyinde istemli davranış gerektiren durumlarda sesin türü, frekansı ve şiddet düzeyi performans üzerinde etkilidir. Bu gibi durumlar için karar verme mekanizmalarının ses uyaranlarından nasıl etkilendiğini araştırmak performansı geliştirmek açısından önemli bilgiler sağlamaktadır. Reaksiyon zamanı, karar vermenin ve eyleme başlama hızının bir ölçüsüdür ve söz konusu bilgileri elde etmenin en iyi yollarından biridir. Uyarının verildiği an ile kişinin buna istemli olarak verdiği yanıtın başlangıcı arasında geçen süre olarak tanımlanır.

Bu hususta şu zamana kadar gördüğüm en iyi tanımlama bu idi.
Türk Dil Bilgisi, Prof. Dr. Muharrem Ergin

2 Beğeni

İlk cümleden mantık hatası olduğunu düşünüyorum çünkü diğer canlılar da dili kullanıyor. İnsan odaklı düşünmek büyük bir eksiklik olur.

Dil sadece kullandığımız harfler ve çıkardığımız seslerle mi kısıtlıdır diye soruyu genişletmek istiyorum.