''Lady'' Kelimesi Nereden Geliyor?

Günümüzde kibar ve saygın bir ifade olan lady kelimesi hanımefendi, bayan anlamında kullanıyor. Hatta ABD başkanlarının eşlerine ‘‘First Lady’’ dendiğini biliyorsunuzdur.

Bu kelimenin etimolojisine bakınca farklı bir gerçek karşımıza çıkıyor. Aslında kadınların hiç hoşlanmayacağı bir kökene sahip olduğunu görüyoruz:

lady (n.)

c. 1200, lafdi, lavede, from Old English hlæfdige (Northumbrian hlafdia, Mercian hlafdie), “mistress of a household, wife of a lord,” apparently literally “one who kneads bread,” from hlaf"bread" (see loaf (n.)) + -dige “maid,” which is related to dæge “maker of dough” (which is the first element in dairy; see dey (n.1)).

"mistress of a household, wife of a lord,"

Bu alıntıda görüldüğü üzere söz konusu kelime aslında ‘‘evinin kadını, lordun karısı’’ olarak ortaya çıkmış. 1200 yıllarında kadınlara bu anlamda lady diye hitap ediliyormuş.

"maker of dough"

Kelimenin tam anlamıyla ise ‘‘yoğuran, hamur yoğuran/yapan’’ anlamına geliyor.

2 Beğeni