Ödenmemiş Borcunuzun Olduğu İddia Ediliyorsa Dikkat!

Önemli güncelleme: Kanunda yapılan bir değişikle aşağıda belirttiğim durum ne yazık ki geçersiz kılındı.

Firmalar, tüketicilere ödenmemiş borçları olduğuna dair çeşitli yollardan bildirim gönderebiliyor, hatta bu doğrultuda ilamsız icra takibi başlatabiliyorlar. Ancak böyle bir iddiada bulunup sizi ödeme yapmaya zorlayamazlar.

Eğer böyle bir durum başınıza gelirse hemen ödeme yapmayın. Borcunuz olduğunu kanıtlamak zorundalar ve bunu tüketici hakem heyetine başvurmadan yapamazlar. İlamsız icra takibi başlatsalar bile bu icra takibine itiraz edin. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/10571 esas sayılı 2015/8738 karar sayılı 18.03.2015 tarihli kararı uyarınca tüketici hakem heyeti parasal sınırlarının altında kalan uyuşmazlıklarda (2019 itibarıyla bu sınır 8 bin 480 Türk Lirası) tüketici hakem heyetine gitmeden icra takibi başlatamazlar.

4 Beğeni