Sağlığınıza Verdiğiniz Not "Muhtemelen" Gerçeği Yansıtıyor

Sağlığınız için ne söylersiniz? “Turp gibiyim” diyenlerdenseniz büyük olasılıkla gerçekten turp gibisiniz. Yapılan çalışmalar, bireylerin kendi sağlıkları için verdiği notun, yani algılanan sağlığın gerçek sağlık durumunu yansıttığını ortaya çıkartıyor.

2013 yılında PubMed dergisinde yayımlanan bir çalışma, hastalıkların yaygınlığı ile bireylerin kendi sağlıklarına verdikleri not ortalamasının “zayıf” olması arasında bir bağlantı olduğunu göstermekte. Çin’in 5 farklı şehrinden rastgele seçilen 18 bin katılımcı arasında gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılardan sağlıkları hakkında “çok iyi”, “iyi”, “idare eder”, “kötü” ve “çok kötü” seçenekleri üzerinden bir değerlendirme yapmaları istendi. Elde edilen verilere göre sağlıklı (çok iyi ve iyi), nispeten sağlıklı (idare eder) ve sağlıksız (kötü ve çok kötü) olmak üzere üç grup oluşturuldu; bu gruplar arasında hastalık yaygınlığı, laboratuvar parametreleri ve sağlık ile ilgili faktörlerdeki farklar tespit edildi. Sonuçlar dikkat çekiciydi: Özellikle kalp ve damar hastalıkları, görme bozuklukları ve mental hastalıklara yatkınlığın, kendilerini sağlıksız olarak niteleyen grupta oldukça yüksek olduğu bulundu.

Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve PubMed dergisinde 2015 yılında yayımlanan bir başka çalışma ise 18 - 55 yaş aralığındaki sağlıklı yetişkinlerin soğuk algınlığına yatkınlığını değerlendiriyor. Bu çalışma için 33 yaş ortalamasına sahip 360 sağlıklı yetişkinin, sağlık durumlarını “mükemmel”, “çok iyi”, “iyi”, “idare eder” ve “zayıf” olarak derecelendirmesi istendi. Bu değerlendirmenin ardından katılımcılar, soğuk algınlığına sebep olan virüse maruz bırakıldı ve hastalık gelişimi için katılımcılar 5 gün boyunca izlendi. Katılımcıların yaklaşık 3’te 1’inde soğuk algınlığı ortaya çıktı.

Katılımcılar sağlıklı bireylerden oluştuğundan sağlığı için “zayıf” derecelendirmesi yapan yoktu. Bu sebeple değerlendirme diğer dört seçenek arasından yapıldı ve araştırmacılar, sağlıkları için “çok iyi”, “iyi” ve “idare eder” değerlendirmesi yapanların, “mükemmel” derecelendirmesi yapanlara göre soğuk algınlığı geliştirme olasılıklarının iki katın üzerinde olduğunu buldu.

2018 yılında Norveç’te yapılan bir çalışma, bireylerden büyüme çağında toplanacak algılanan sağlık değerlendirmesi verilerinin hastalıkları tahmin etme, önleme ve hastalıklarla mücadele kapsamında büyük önem arz ettiğini ortaya koyuyor. Yapılan diğer birçok çalışma, bireylerin kendi sağlıkları hakkında yaptıkları değerlendirmelerin önemini destekler nitelikte. Bunun, toplumdaki ölüm oranları için iyi bir ön gösterge olduğu ve ölüm oranlarının azaltılması için önemsenmesi gerektiği ifade edilmekte**.

Bireylerin kendi sağlıkları hakkında yaptıkları değerlendirme ile gerçek sağlık durumları arasındaki güçlü ilişkinin açıklaması şu şekilde yapılıyor: Eğer bireyler düzenli egzersiz yapma, sigara kullanmama gibi iyi alışkanlıklara sahiplerse ve güçlü sosyal bağlara sahip olma, duygusal refah içinde olma gibi özellikler bulunduruyorlarsa kendilerini sağlıklı olarak nitelendiriyorlar ve bu özelliklere sahip bireylerin hasta olma olasılıkları çok daha düşük olurken uzun yaşama olasılıkları da bir o kadar yüksek oluyor*.

Peki siz kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakalım İKH üyeleri ne kadar sağlıklı :slight_smile:

  • Çok iyi
  • İyi
  • İdare eder
  • Kötü
  • Çok kötü

0 oylayanlar